####
פרק כו | תרומה | ‫שמות‬ШМОТ | ТРУМА | ГЛАВА 26
#Сделай Святилище из десяти полотнищ тонкого льна, сплетенного с синей, багряной и пурпуровой нитью, и вытки на них [изображения] керувов.1 אוְאֶת-הַמִּשְׁכָּן תַּעֲשֶׂה עֶשֶׂר יְרִיעֹת שֵׁשׁ מָשְׁזָר וּתְכֵלֶת וְאַרְגָּמָן וְתֹלַעַת שָׁנִי כְּרֻבִים מַעֲשֵׂה חֹשֵׁב תַּעֲשֶׂה אֹתָם#
#Длина каждого полотнища — двадцать восемь локтей, а ширина — четыре локтя. Все полотнища [должны быть] одинакового размера.2 באֹרֶךְ הַיְרִיעָה הָאַחַת שְׁמֹנֶה וְעֶשְׂרִים בָּאַמָּה וְרֹחַב אַרְבַּע בָּאַמָּה הַיְרִיעָה הָאֶחָת מִדָּה אַחַת לְכָל-הַיְרִיעֹת#
#Пять полотнищ должны быть соединены друг с другом, и пять других полотнищ [тоже] должны быть соединены друг с другом.3 גחֲמֵשׁ הַיְרִיעֹת תִּהְיֶיןָ חֹבְרֹת אִשָּׁה אֶל-אֲחֹתָהּ וְחָמֵשׁ יְרִיעֹת חֹבְרֹת אִשָּׁה אֶל-אֲחֹתָהּ#
#Сделай петли из синей нити по кромке первого полотнища одного из [шитых] кусков; то же сделай по кромке последнего полотнища второго [шитого] куска.4 דוְעָשִׂיתָ לֻלְאֹת תְּכֵלֶת עַל שְׂפַת הַיְרִיעָה הָאֶחָת מִקָּצָה בַּחֹבָרֶת וְכֵן תַּעֲשֶׂה בִּשְׂפַת הַיְרִיעָה הַקִּיצוֹנָה בַּמַּחְבֶּרֶת הַשֵּׁנִית#
#Пятьдесят петель сделай на первом полотнище [одного шитого куска] и пятьдесят петель — по краю последнего полотнища второго [шитого] куска: петли должны находиться одна против другой.5 החֲמִשִּׁים לֻלָאֹת תַּעֲשֶׂה בַּיְרִיעָה הָאֶחָת וַחֲמִשִּׁים לֻלָאֹת תַּעֲשֶׂה בִּקְצֵה הַיְרִיעָה אֲשֶׁר בַּמַּחְבֶּרֶת הַשֵּׁנִית מַקְבִּילֹת הַלֻּלָאֹת אִשָּׁה אֶל-אֲחֹתָהּ#
#Сделай пятьдесят золотых застежек и соедини полотнища друг с другом застежками, и будет Святилище одним целым.6 ווְעָשִׂיתָ חֲמִשִּׁים קַרְסֵי זָהָב וְחִבַּרְתָּ אֶת-הַיְרִיעֹת אִשָּׁה אֶל-אֲחֹתָהּ בַּקְּרָסִים וְהָיָה הַמִּשְׁכָּן אֶחָד#
#Сделай полотнища из козьей шерсти для шатра, [как покрывало] Святилища: сделай одиннадцать таких полотнищ.7 זוְעָשִׂיתָ יְרִיעֹת עִזִּים לְאֹהֶל עַל-הַמִּשְׁכָּן עַשְׁתֵּי-עֶשְׂרֵה יְרִיעֹת תַּעֲשֶׂה אֹתָם#
#Длина каждого полотнища тридцать локтей, а ширина — четыре локтя; одиннадцать полотнищ [должны быть] одинакового размера.8 חאֹרֶךְ הַיְרִיעָה הָאַחַת שְׁלֹשִׁים בָּאַמָּה וְרֹחַב אַרְבַּע בָּאַמָּה הַיְרִיעָה הָאֶחָת מִדָּה אַחַת לְעַשְׁתֵּי עֶשְׂרֵה יְרִיעֹת#
#Соедини пять полотнищ отдельно и шесть полотнищ отдельно, а шестое полотнище сверни рядом со входом в шатер.9 טוְחִבַּרְתָּ אֶת-חֲמֵשׁ הַיְרִיעֹת לְבָד וְאֶת-שֵׁשׁ הַיְרִיעֹת לְבָד וְכָפַלְתָּ אֶת-הַיְרִיעָה הַשִּׁשִּׁית אֶל-מוּל פְּנֵי הָאֹהֶל#
#Пятьдесят петель сделай по кромке первого крайнего полотнища одного [шитого] куска, и пятьдесят петель по кромке полотнища другого [шитого] куска.10 יוְעָשִׂיתָ חֲמִשִּׁים לֻלָאֹת עַל שְׂפַת הַיְרִיעָה הָאֶחָת הַקִּיצֹנָה בַּחֹבָרֶת וַחֲמִשִּׁים לֻלָאֹת עַל שְׂפַת הַיְרִיעָה הַחֹבֶרֶת הַשֵּׁנִית#
#Сделай пятьдесят медных застежек, вдень крючки в петли и соедини [оба куска] в один цельный шатер.11 יאוְעָשִׂיתָ קַרְסֵי נְחֹשֶׁת חֲמִשִּׁים וְהֵבֵאתָ אֶת-הַקְּרָסִים בַּלֻּלָאֹת וְחִבַּרְתָּ אֶת-הָאֹהֶל וְהָיָה אֶחָד#
#Избыток полотнищ шатра — лишняя половина полотнища — пусть свешивается на задней стороне Святилища,12 יבוְסֶרַח הָעֹדֵף בִּירִיעֹת הָאֹהֶל חֲצִי הַיְרִיעָה הָעֹדֶפֶת תִּסְרַח עַל אֲחֹרֵי הַמִּשְׁכָּן#
#а избыток по длине полотнищ шатра — локоть с одной и локоть с другой [стороны] — пусть свешиваются с боковых сторон Святилища, покрывая его с той и другой стороны.13 יגוְהָאַמָּה מִזֶּה וְהָאַמָּה מִזֶּה בָּעֹדֵף בְּאֹרֶךְ יְרִיעֹת הָאֹהֶל יִהְיֶה סָרוּחַ עַל-צִדֵּי הַמִּשְׁכָּן מִזֶּה וּמִזֶּה לְכַסֹּתוֹ#
#Сделай покрытие для шатра из красных бараньих кож, а поверх него — покрытие из кож тахашей. 14 ידוְעָשִׂיתָ מִכְסֶה לָאֹהֶל עֹרֹת אֵילִם מְאָדָּמִים וּמִכְסֵה עֹרֹת תְּחָשִׁים מִלְמָעְלָה #
#Сделай брусья для Святилища из дерева акации [и поставь их] вертикально.15 טווְעָשִׂיתָ אֶת-הַקְּרָשִׁים לַמִּשְׁכָּן עֲצֵי שִׁטִּים עֹמְדִים#
#Десять локтей — длина, и полтора локтя — ширина каждого бруса.16 טזעֶשֶׂר אַמּוֹת אֹרֶךְ הַקָּרֶשׁ וְאַמָּה וַחֲצִי הָאַמָּה רֹחַב הַקֶּרֶשׁ הָאֶחָד#
#По два шипа у каждого бруса, прикрепляющиеся друг к другу; так сделай все брусья Святилища.17 יזשְׁתֵּי יָדוֹת לַקֶּרֶשׁ הָאֶחָד מְשֻׁלָּבֹת אִשָּׁה אֶל-אֲחֹתָהּ כֵּן תַּעֲשֶׂה לְכֹל קַרְשֵׁי הַמִּשְׁכָּן#
#Сделай брусья для Святилища. Для южной стороны — двадцать брусьев.18 יחוְעָשִׂיתָ אֶת-הַקְּרָשִׁים לַמִּשְׁכָּן עֶשְׂרִים קֶרֶשׁ לִפְאַת נֶגְבָּה תֵימָנָה#
#Сорок серебряных подножий сделай под двадцать брусьев: два подножия под один брус для двух его шипов и два подножия под другой брус для двух его шипов.19 יטוְאַרְבָּעִים אַדְנֵי-כֶסֶף תַּעֲשֶׂה תַּחַת עֶשְׂרִים הַקָּרֶשׁ שְׁנֵי אֲדָנִים תַּחַת-הַקֶּרֶשׁ הָאֶחָד לִשְׁתֵּי יְדֹתָיו וּשְׁנֵי אֲדָנִים תַּחַת-הַקֶּרֶשׁ הָאֶחָד לִשְׁתֵּי יְדֹתָיו#
#И для другой, северной стороны Святилища — двадцать брусьев.20 כוּלְצֶלַע הַמִּשְׁכָּן הַשֵּׁנִית לִפְאַת צָפוֹן עֶשְׂרִים קָרֶשׁ#
#Под них — сорок серебряных подножий: два подножия под один брус и два подножия — под другой.21 כאוְאַרְבָּעִים אַדְנֵיהֶם כָּסֶף שְׁנֵי אֲדָנִים תַּחַת הַקֶּרֶשׁ הָאֶחָד וּשְׁנֵי אֲדָנִים תַּחַת הַקֶּרֶשׁ הָאֶחָד#
#Для задней же, западной стороны Святилища сделай шесть брусьев,22 כבוּלְיַרְכְּתֵי הַמִּשְׁכָּן יָמָּה תַּעֲשֶׂה שִׁשָּׁה קְרָשִׁים#
#и [еще] два бруса сделай на задней стороне для углов Святилища:23 כגוּשְׁנֵי קְרָשִׁים תַּעֲשֶׂה לִמְקֻצְעֹת הַמִּשְׁכָּן בַּיַּרְכָתָיִם#
#пусть они точно подходят друг к другу снизу и попарно соединяются одним кольцом сверху. Так должно быть с ними обоими — пусть будут они на обоих углах.24 כדוְיִהְיוּ תֹאֲמִם מִלְּמַטָּה וְיַחְדָּו יִהְיוּ תַמִּים עַל-רֹאשׁוֹ אֶל-הַטַּבַּעַת הָאֶחָת כֵּן יִהְיֶה לִשְׁנֵיהֶם לִשְׁנֵי הַמִּקְצֹעֹת יִהְיוּ#
#Должно быть восемь брусьев и под них — шестнад- цать серебряных подножий: два подножия под каждый из брусьев.25 כהוְהָיוּ שְׁמֹנָה קְרָשִׁים וְאַדְנֵיהֶם כֶּסֶף שִׁשָּׁה עָשָׂר אֲדָנִים שְׁנֵי אֲדָנִים תַּחַת הַקֶּרֶשׁ הָאֶחָד וּשְׁנֵי אֲדָנִים תַּחַת הַקֶּרֶשׁ הָאֶחָד#
#Сделай стержни из дерева акации: пять [стержней] для брусьев одной стороны Святилища,26 כווְעָשִׂיתָ בְרִיחִם עֲצֵי שִׁטִּים חֲמִשָּׁה לְקַרְשֵׁי צֶלַע-הַמִּשְׁכָּן הָאֶחָד#
#пять стержней — для брусьев другой стороны Святилища, и [еще] пять стержней — для брусьев задней, западной стороны Святилища.27 כזוַחֲמִשָּׁה בְרִיחִם לְקַרְשֵׁי צֶלַע-הַמִּשְׁכָּן הַשֵּׁנִית וַחֲמִשָּׁה בְרִיחִם לְקַרְשֵׁי צֶלַע הַמִּשְׁכָּן לַיַּרְכָתַיִם יָמָּה#
#Средний же стержень должен проходить внутри брусьев — от одного конца до другого.28 כחוְהַבְּרִיחַ הַתִּיכֹן בְּתוֹךְ הַקְּרָשִׁים מַבְרִחַ מִן-הַקָּצֶה אֶל-הַקָּצֶה#
#Покрой брусья золотом, их кольца — вместилища для стержней — сделай из золота, и стержни покрой золотом.29 כטוְאֶת-הַקְּרָשִׁים תְּצַפֶּה זָהָב וְאֶת-טַבְּעֹתֵיהֶם תַּעֲשֶׂה זָהָב בָּתִּים לַבְּרִיחִם וְצִפִּיתָ אֶת-הַבְּרִיחִם זָהָב#
#

Собери Святилище согласно тому порядку, который был указан тебе на горе.

30 ל

וַהֲקֵמֹתָ אֶת-הַמִּשְׁכָּן כְּמִשְׁפָּטוֹ אֲשֶׁר הָרְאֵיתָ בָּהָר

#
#Сделай полог из синей, багряной и пурпуровой нити и скрученного тонкого льна и вытки на нем [изображения] керувов.31 לאוְעָשִׂיתָ פָרֹכֶת תְּכֵלֶת וְאַרְגָּמָן וְתוֹלַעַת שָׁנִי וְשֵׁשׁ מָשְׁזָר מַעֲשֵׂה חֹשֵׁב יַעֲשֶׂה אֹתָהּ כְּרֻבִים#
#Повесь его на четыре столба из [дерева] акации, покрытые золотом, с золотыми крючками на них. [Эти столбы должны стоять] на четырех серебряных подножиях.32 לבוְנָתַתָּה אֹתָהּ עַל-אַרְבָּעָה עַמּוּדֵי שִׁטִּים מְצֻפִּים זָהָב וָוֵיהֶם זָהָב עַל-אַרְבָּעָה אַדְנֵי-כָסֶף#
#Прикрепи полог под застежками и внеси туда, за полог, ковчег Свидетельства, и полог будет отделять Святилище от Святая святых.33 לגוְנָתַתָּה אֶת-הַפָּרֹכֶת תַּחַת הַקְּרָסִים וְהֵבֵאתָ שָׁמָּה מִבֵּית לַפָּרֹכֶת אֵת אֲרוֹן הָעֵדוּת וְהִבְדִּילָה הַפָּרֹכֶת לָכֶם בֵּין הַקֹּדֶשׁ וּבֵין קֹדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים#
#Положи крышку на ковчег Свидетельства в Святая святых.34 לדוְנָתַתָּ אֶת-הַכַּפֹּרֶת עַל אֲרוֹן הָעֵדֻת בְּקֹדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים#
#Поставь стол перед пологом, а напротив стола, у южной стороны Святилища, — светильник, стол же установи у северной стороны.35 להוְשַׂמְתָּ אֶת-הַשֻּׁלְחָן מִחוּץ לַפָּרֹכֶת וְאֶת-הַמְּנֹרָה נֹכַח הַשֻּׁלְחָן עַל צֶלַע הַמִּשְׁכָּן תֵּימָנָה וְהַשֻּׁלְחָן תִּתֵּן עַל-צֶלַע צָפוֹן#
#Сделай завесу у входа в шатер из синей, багряной и пурпуровой нити и скрученного тонкого льна, работы вышивальщика.36 לווְעָשִׂיתָ מָסָךְ לְפֶתַח הָאֹהֶל תְּכֵלֶת וְאַרְגָּמָן וְתוֹלַעַת שָׁנִי וְשֵׁשׁ מָשְׁזָר מַעֲשֵׂה רֹקֵם#
#

А для завесы сделай пять столбов из акации. Покрой их золотом; их крючки [также пусть будут] золотыми. И отлей для них пять медных подножий.

37 לז

וְעָשִׂיתָ לַמָּסָךְ חֲמִשָּׁה עַמּוּדֵי שִׁטִּים וְצִפִּיתָ אֹתָם זָהָב וָוֵיהֶם זָהָב וְיָצַקְתָּ לָהֶם חֲמִשָּׁה אַדְנֵי נְחֹשֶׁת

#